Rundbordsmøder

Merck holder rundbordsmøder om Multipel Sclerose 

Sclerosebehandlingen har udviklet sig markant de sidste 15-20 år med nye innovative lægemidler, specialiseret behandling på scleroseklinikkerne og styrket rehabilitering. Det har forbedret mange patienters livskvalitet og muligheder for at leve et aktivt liv – trods sclerose. En ny rapport viser imidlertid også, at mange sclerosepatienter fortsat mister tilknytning til arbejdsmarkedet få år efter deres diagnose. Regionerne er i gang med at implementere den politiske helhedsplan ”Et godt liv med sklerose” fra april 2019. Den tager fat på nogle af de udfordringer, behandlingen af sclerosepatienter i Danmark stadig står overfor. Derfor har Merck taget initiativ til et rundbordsmøde, i første omgang i Region Sjælland, hvor vi tager et 360 graders perspektiv på sclerosebehandlingen – nye metoder, ny viden og nye tilbud i behandlingen. Og vi tager temperaturen på Region Sjællands arbejde med at implementere helhedsplanen. Endelig tager vi en åben og konstruktiv debat om indsatser og nye løsninger – på tværs af klinikere, ledelser og politikere.