MS Politik

 

MS Politik

Her kan du følge med i, når der er politiske opdateringer vedrørende multipel sclerose.

Merck holder rundbordsmøder om Multipel Sclerose

Sclerosebehandlingen har udviklet sig markant de sidste 15-20 år med nye innovative lægemidler, specialiseret behandling på scleroseklinikkerne og styrket rehabilitering. Det har forbedret mange patienters livskvalitet og muligheder for at leve et aktivt liv – trods sclerose. En ny rapport viser imidlertid også, at mange sclerosepatienter fortsat mister tilknytning til arbejdsmarkedet få år efter deres diagnose. Regionerne er i gang med at implementere den politiske helhedsplan ”Et godt liv med sklerose” fra april 2019. Den tager fat på nogle af de udfordringer, behandlingen af sclerosepatienter i Danmark stadig står overfor.
Derfor har Merck taget initiativ til et rundbordsmøde, i første omgang i Region Sjælland, hvor vi 
tager et 360 graders perspektiv på sclerosebehandlingen – nye metoder, ny viden og nye tilbud i behandlingen. Og vi tager temperaturen på Region Sjællands arbejde med at implementere helhedsplanen. Endelig tager vi en åben og konstruktiv debat om indsatser og nye løsninger – på tværs af klinikere, ledelser og politikere.