Helhedsplan for sklerose

Aftalen om en helhedsplan

I 2019 indgik den daværende regering og Dansk Folkeparti en aftale om en helhedsplan for skleroseområdet. Mere støtte og hjælp til pårørende, styrkelse af sklerosehospitalerne og en særlig indsats til mennesker med progressiv sklerose. Det er nogle af hovedelementerne i helhedsplanen. Læs helhedsplanen for sklerose her.